Regarding Various Regular (3rd Sem) and Reappear Examination Result, Dec 2020
4th Sem MSc Maths (2018-20), 2nd Sem MSc Maths (2017-19), 4th Sem MA Economics (2018-20), 2nd Sem MSc IT (2018-20),3rd Sem MA English (2019-21), 3rd Sem M.Lib (2019-21), 3rd Sem MSc Chemistry (2019-21), 3rd Sem MSc CBB (2019-21), 3rd Sem MSc Maths (2019-21)

11-06-2021 12:06:05

Detail:

result